ΟΜΑΔΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ ΥΨΙΣΤΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Ο.Δ.Ε.Υ.Ω.)

 
ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΜΕ ΕΛΠΙΔΑ

ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ

Η ομάδα «ΟΔΕΥΩ» είναι μία άτυπη, πολύ κλειστή ομάδα, που δημιουργήθηκε από μερικούς φίλους με κοινά πιστεύω. Σκοπός μας είναι η δια βίου εκπαίδευση, η συνεχής εξάσκηση και βελτίωση, όχι μόνο του σώματος, αλλά του πνεύματος, της ψυχής και ολόκληρης της υπόστασής μας, σε ακραίες, δυναμικές δραστηριότητες, βοηθώντας σε επικίνδυνες καταστάσεις, φυσικές ή μη καταστροφές και έντονα καιρικά φαινόμενα.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των μελών μας είναι η αγάπη προς την πατρίδα, η καλή φυσική κατάσταση, η άρτια εκπαίδευση σε ειδικά αντικείμενα, η αντοχή στις κακουχίες, η υπομονή, η υπευθυνότητα, η ευγένεια, το θάρρος, η μετριοπάθεια, το ήθος, η αποφασιστικότητα, η αισιοδοξία, το χιούμορ και γενικά η θετική στάση απέναντι στη ζωή. Δεν είμεθα φανατικοί, αλλά δεν εφησυχάζουμε στους χαλεπούς καιρούς. Δεν είμεθα αρτηριοσκληρωτικοί, όμως δεν επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας ούτε μας αποχαυνώνει η μαλθακότητα της καθημερινής ζωής. Δεν πτοούμεθα από δυσκολίες ή αρνητικές καταστάσεις. Ανελλιπώς προσπαθούμε και παλεύουμε για το καλλίτερο δυνατόν. Μεταξύ των μελών υπάρχει ταύτιση απόψεων και εσωτερικός κώδικας επικοινωνίας.

Δεν έχουμε αρχαιρεσίες για εκλογή διοικητικού συμβουλίου με αρχηγό ή πρόεδρο. Όμως σε δυναμικές εκπαιδεύσεις, ασκήσεις ή επικίνδυνες αποστολές το πιο έμπειρο και εκπαιδευμένο μέλος ή μέλη προΐστανται και η γνώμη τους είναι σεβαστή.

Δεν υπάρχουν συνδρομές ή πληρωμή των εκπαιδεύσεων, παρά μόνο συμμετοχή στα κοινά έξοδα, αν υπάρχουν τέτοια. Επίσης, δεν έχουμε υποχρεωτικές παρουσίες ούτε διαγράφεται κανείς, εκτός αν αποχωρήσει μόνος του, σταματώντας την προσπάθεια.

Στην ομάδα «ΟΔΕΥΩ» μπορεί να γίνει μέλος οποιοσδήποτε πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις ή προσπαθεί σοβαρά και φιλότιμα γι’ αυτές, ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, ομάδας, πολιτικών πεποιθήσεων, κοινωνικής τάξης ή μορφωτικού επιπέδου και γίνεται αποδεκτός ή μη από τα υπόλοιπα μέλη. Εξυπακούεται ότι υπάρχει ένα χρονικό διάστημα προσαρμογής, ανάλογα με το άτομο και τις δυνα-τότητές του. Όπως στους καταδρομείς «έρχεται όποιος θέλει, μένει όποιος μπορεί».

Η συμμετοχή διαφόρων ατόμων στις εκπαιδεύσεις και ασκήσεις της ομάδας «ΟΔΕΥΩ» επιτρέπεται ελεύθερα, όπου είναι εφικτό, δεν συνεπάγεται όμως και την ένταξή των σ’ αυτήν.

Επειδή στην ομάδα υπάρχει ελευθερία βούλησης και τα μέλη της είναι συνειδητοποιημένα και συγκροτημένα άτομα επιτρέπεται ελεύθερα οποιαδήποτε δράση και πρωτοβουλία κινήσεων μεμονωμένων μελών χωρίς την συμμετοχή ή την συγκατάθεση των υπολοίπων. Επίσης μπορεί να ανήκουν ή να παίρνουν μέρος και σε δραστηριότητες άλλων ομάδων, συνδέσμων ή πάσης φύσεως συλλόγων.

Συμμετέχουμε σε κάθε είδους αθλητικές δραστηριότητες μεμονωμένα ή συλλογικά. Μας είναι άγνωστες οι λέξεις : «δεν γίνεται» και «δεν μπορώ». Τολμάμε και επιμένουμε, λογικά, πιστεύοντας ακράδαντα ότι: «όλα είναι εφικτά».

ΟΔΕΥΩ στη γνώση
ΟΔΕΥΩ στην προσπάθεια
ΟΔΕΥΩ στη ζωή.