ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Αυτό που μας απορροφά το ενδιαφέρον είναι οι ρίζες των συλλήψεων που δημιούργησαν τον Ελληνισμό, δηλαδή η ελευθερία, η κριτική σκέψη, η υπευθυνότητα και η εντιμότητα, η αμφισβήτηση, η έρευνα και ο έλεγχος, ο διάλογος και η διαφωνία.

Το χθες έχει αξία μονάχα αν μπορεί να αναζωπυρώνει και να αναθρέφει το παρόν, προετοιμάζοντας συγχρόνως και το μέλλον. Διαφορετικά η αίγλη του χθες εντείνει απλώς την αίσθηση της κακομοιριάς στην οποία οδηγεί η αναπόφευκτh σύγκρισή του με την σημερινή κοινωνία.

Ο θαυμασμός, η νοσταλγία και η διαλεκτική μονάχα ενατένιση του παρελθόντος δεν οδηγούν παρά σε στείρα προγονολατρεία. Το αποτέλεσμα είναι δυστυχώς η αρρωστημένη προγονοπληξία και η κούφια έπαρση.

Δεν είμαστε ιδεόπληκτοι προγονολάτρες, ούτε ονειροπόλοι οραματιστές ενός κόσμου που πέρασε. Η μελέτη της ιστορίας του έθνους μας οδηγεί στην βιωματική της εμπειρία, στην χαρά από τις νίκες της φυλής μας και στην διδαχή από τις καταστροφές της στο πέρασμα των αιώνων. Έτσι δυναμώνουμε και δίνουμε την μάχη του παρόντος που είναι και η μάχη του μέλλοντος.

ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΛΙΟΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΣ